Начало

***Туроператор АБАКС, е единственият туроператор в България, който продава своите програми само посредством регистрирани туристически агенции на територията на цялата страна***

ЕКСКЛУЗИВНО: Само АБАКС Ви дава БЕЗПЛАТНА, включена в цената застраховка “Отмяна на пътуване”

За ПОХВАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ, МНЕНИЯ след приключване на пътуване с АБАКС, можете да пишете на имейл за клиенти и агенти, който се чете от мениджмънта на АБАКС - info@abax.bg

ПОЗИЦИЯ

На туроператор АБАКС във връзка със запитвания относно възможността за прекратяване на договорите за туристически пакети заради коронавируса: ПОЗИЦИЯ-АБАКС

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОЗИЦИЯТА НА АБАКС

ВЪВ ВРЪЗКА с ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Изтеглете от тук: АНЕКС

Уважаеми Колеги,

С цел да бъдем максимално прецизни, защото забелязваме объркване в ситуацията, поясняваме, че:

- АБАКС НЕ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, а СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на задълженията по договорите с потребителите за срока на непреодолимата сила.

- ПО ВРЕМЕ НА СПИРАНЕТО на изпълнението на задълженията сключените договори се запазват. В това време клиентът има право по собствено желание да премести датата на пътуване с друга от каталога на АБАКС (www.abax.bg) или дори даваме възможност да бъде променена дестинацията на пътуване. Вярваме, че това е една желана от ВСИЧКИ клиенти възможност да пътуват. Вярваме, че това е и една страхотна възможност за всеки агент да запази дохода си.

Подчертаваме, че до настоящия момент АБАКС не е предприемал действия по прекратяване на договорите, а само е спрял изпълнението им, за да може да предостави максимална възможност за защита на интересите на двете страни. Поради което АБАКС НЕ ДЪЛЖИ връщането на платените вноски или окончателни плащания по спрените договори.

Молим всички клиенти, които желаят да се възползват и да променят датата си на пътуване или дестинацията, да го направят бързо, за да може да направим адекватно промяната на организацията по изпълнението. Моля, попълнете за всяка резервация приложения АНЕКС и потвърдете писмено, че клиента е поискал описаната промяна, като е подписал Анекса.

За клиентите, които се възползват от възможността да преместят по собствено желание пътуването си за друга дестинация и/или дата, платените от Агента към АБАКС суми се прехвърлят по новия договор без такси.

Ако до изтичане на срока на непреодолимата сила потребителят не е съгласен да промени датата или дестинацията на пътуването си, то след изтичането на този срок договорът му продължава действието си, както е бил договорен.

Прилагаме тук писмото от 13.03.2020, в което ясно е описано подробно обясненото по-горе:

Уважаеми Колеги,

Във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание на Република България, което има характер на непреодолима сила, туроператор “Абакс” ЕООД спира изпълнението на задълженията си по договори за туристически пакет, както се спира и изпълнението на насрещните задължения по тези договори, докато трае непреодолимата сила.

Туроператор “Абакс” ще осигури възможност на всички пътуващи за сключване на анекси към договорите за туристически пакет за нови дати и/или дестинации или за сключване на нови договори за туристически пакети, което ще позволи на всички пътуващи да осъществят желаните от тях пътувания, като използват платените предварителни вноски и/или окончателни плащания.

В приложения файл ще откриете АНЕКС, който да предоставите на Вашите клиенти. Моля да ни го изпратите попълнен в най-кратък срок.

 

 

За въпроси не се колебайте да пишете на info@abax.bg

Ако имате идеи как можем да Ви бъдем максимално полезни в тези трудни времена, моля пишете на info@abax.bg

С уважение,

екип на АБАКС
тел. 02/ 4902494
info@abax.bg
www.abax.bg

АБАКС – Надежден и лоялен партньор