За контакт

 

Свържете се с нас на:

Може да се свържете с нас на: 02 491 18 91

тел.: 02 490 24 94 

моб.: 0893 492 505  / 0893 492 504

тел. за спешни случаи: 0893 630 779

e-mail: info@abax.bg

***Туроператор АБАКС, е единственият туроператор в България, който продава своите програми само посредством регистрирани туристически агенции на територията на цялата страна***

 

 

 За ПОХВАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ, МНЕНИЯ след приключване на пътуване с АБАКС, можете да пишете на имейл за клиенти и агенти, който се чете от мениджмънта на АБАКС - info@abax.bg