COVID-19 и Тунис

Мерки срещу COVID-19 Условия за пътуване и завръщане Резервирай (тур. агенции)

Мерки срещу COVID-19 Тунис

Изтеглете от тук:

При отпътуване към дестинацията се изисква отрицателен PCR тест, направен между 120 и 72 часа преди пътуването. Алтернативно, но не препоръчително, бърз тест може да се направи след кацане на летище Енфида, като текущо обявената цена за услугата е 65 евро на тест. При отрицателен резултат пътуването продъжава според обявената програма. При положителен тест – туристите се поставят под карантина в определени, в курорта им, хотели до напускане на Тунис.

 • При завръщане в България не се прилага поставяне под карантина или тестване с PCR тест ( Заповед №РД-01-405/15.07.2020 г. на Министерство на Здравеопазването на РБ)

В случаите на двоен престой, т.е почивка с по-голям престой от 7 дни се изисква тестване в Тунис, между 5-ти и 7-ми ден на престоя, отново с цена към текущия момент от 65 евро на тест. При отрицателен тест се разрешава удължаване на престоя. При положителен тест на клиентите се отказва престой и биват връщани в България.

Основни мерки:

 • Носенето на маски е задължително от туристи и обслужващ персонал по всяко едно време. Навсякъде ще има диспенсъри с дезинфектант.

 • Задължително е да се спазва социална дистанция (повече от 1 метър) между туристи и обслужващ персонал по всяко едно време.

 • Екскурзоводите трябва да имат на разположение мобилен аудиофон по време на екскурзиите, за да могат туристите да спазват дистанция от минимум 1 метър.

 • Постоянно проветряване на транспортните средства – преди и след всяко извозване.

 • Ограничава се бройката на местата в съоръженията за трансфери до 50 %. По време на трансферите, пасажерите трябва да спазват дистанция. За целта ще бъдат настанени през една седалка, диагонално. Тази мярка прави изключения за семейства, като трябва да се подпише декларация от главата на семейството.

При хотелите:

 • Повишени мерки за дезинфекция на всички хотелски части.

 • Настаняването в хотелите не трябва да надвишава 50 % от капацитета на легловата база.

 • Мероприятия, празненства и активности на закрито не са позволени.

 • Трябва да има преразпределение на персонала, които задължително носи ръкавици и маски/визьори.

При ресторантите:

 • Масите ще бъдат пренаредени с цел, спазване на социалната дистанция.

 • Раздават се дезинфектанти на клиентите.

 • Дезинфекция на столовете и масите преди и след консумация.

Повече можете да прочетете тук.

Условия за пътуване и мерки при завръщане от Тунис

Изтеглете от тук:

Към настояшия момент при отпъруване към Тунис и навлизане в държавата, българските граждани се поставят под задължителна 14 дневна карантина или си правят задължителен PCR тест на границата.

Всяка седмица правителството на Република Тунис преразглежда списъка с държавите, които подлежат на гореописаните мерки и го обнародва в сайта ма Министерство на Здравеопзването на Тунис. Следователно промяна в условията е възможна всяка седмица и при промени, ще бъдете уведомени чрез информационните ни канали.

От 15.07.2020 със заповед на Министъра на Здравеопазването на Република България № РД-01-405/15.07.2020 г. (http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/07/15/zapovedrd-01-405-15072020_uI7S3c7.pdf) се отменят карантината и PCR тестове при връщане от няколко държави, към които спада и Република Тунис.

Всички екскурзии, програми и допълнителни екскурзии на ТО АБАКС на територията на Република Тунис се изпълняват при намален капацитет на превозните средства и според препоръките на СЗО за безопасност на туристите и местното население.tunisiadjerbaatoz (6) tunisiadjerbaatoz (5) tunisiadjerbaatoz (7) tunisiadjerbaatoz (8)